Cứng cây – SILIMAX

Giải pháp chống đỗ ngã cho lúa

  • Paclo
  • Canxi
  • Silic