Tăng trưởng cây ớt nhỏ

Kích thích tăng trưởng cho cây ớt nhỏ

  • Ra rễ cực mạnh
  • Đâm chồi nhanh
  • Dưỡng cây xanh lá