Liên hệ chúng tôi 0909 777 717 NguyenHieu@bmi.com.vn

CÔNG TY TNHH BMIGROUP Phiên bản hệ thống 14.0

Thông tin về CÔNG TY TNHH BMIGROUP instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên phiếu thu
Hóa đơn & Thanh toán
CSKH
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam