video đánh giá các sản phẩm bmi

Nông dân an giang

Sản phẩm cứng cây

An Giang

Sản phẩm thần dược

Bình Mỹ , Châu Phú

Tân Lợi , Xã Tân Tiến , An Giang

Tân Lợi ,An Giang

Nông dân kiên giang

Bình Mỹ , Châu Phú

Hòn đất , Kiên Giang

Hòn đất , Kiên Giang

Thuận hòa , Kiên Giang

Nông dân cần thơ

Sản phẩm cứng cây

Bình Thủy , Cần Thơ

Bình Thủy , Cần Thơ

Sản phẩm thần dược

Bình Thủy , Cần Thơ

Cờ đỏ , Cần Thơ

Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Nông dân bạc liêu

Sản phẩm cứng cây

Hòa Bình – Bạc Liêu

Bạc Liêu

Bạc Liêu

Sản phẩm thần dược

Hồng Dân , Bạc Liêu

Nông dân hậu giang

Sản phẩm cứng cây

Long Mỹ – Hậu Giang

Sản phẩm thần dược

Nàng Mau – Hậu Giang

Nông dân đồng tháp

Sản phẩm cứng cây

Hưng Thạnh ,Đồng Tháp

Đồng Tháp

Sản phẩm thần dược

Đồng Tháp

Long Bình ,Đồng Tháp

An lợi ,Đồng Tháp

Nông dân long an

Long An

Nông dân sóc trăng

Sản phẩm cứng cây

Long Bình , Sóc Trăng

 Sóc Trăng